ขั้นตอนการติดตั้ง ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป

(T.workboard)

ขั้นตอนการติดตั้ง ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ที.เวิร์คบอร์ด

  • กำหนดตำแหน่งของช่องเซอร์วิสบนโครงคร่าวฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ โดยเลือกขนาดของช่องเซอร์วิสฯให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน และ ชนิดแผ่นของยิปซั่ม ซึ่งมีทั้ง ธรรมดา และ ทนชื้น
  • ติดตั้งตามแนวเส้นรอบรูปตรงตำแหน่งรอยต่อ ระหว่างฝ้ายิปซั่มและกรอบช่องเปิด
  • ขั้นตอนการติดตั้ง ถัดมาคือ การยึดชิ้นกรอบติดกับโครงคร่าว โดยใช้สกรูดำระยะไม่เกิน 100มม. ตลอดแนวเส้นรอบรูป
  • ปิดเทปผ้าบริเวณรอยต่อ ฉาบปิดรอยต่อและหัวสกรูด้วยปูนฉาบรอยต่อ
  • สำหรับ ขั้นตอนการติดตั้ง สุดท้าย คือใส่บานแผ่นปิดเข้าทางช่องเปิดด้านล่างและหมุนวางลยบนกรอบให้สนิท

ขั้นตอนการติดตั้งช่องเซอร์วิสควรทำโดยช่างฝ้าเพดาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเรียบสนิทไปกับฝ้าเพดานของคุณ