ชื่อโครงการ : ที่พักอาศัยส่วนบุคคล

ที่ตั้งโครงการ :  กรุงเทพมหานคร

ช่องเซอร์วิสฯสั่งผลิตคือ :ธรรมดา 700×1200มม., ธรรมดา 700×1600มม. , ธรรมดา 700×1800มม.

**** ที.เวิร์คบอร์ด ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีให้เรานะคะ ****