ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป คุณภาพ ทนทาน สวยงามประณีต

T.WORKBOARD / บริษัท ที.เวิร์คบอร์ด

T.workboard -Logo

บริษัท ที.เวิร์คบอร์ด จำกัด

บริษัท ที.เวิร์คบอร์ด จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจผลิต ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดานโดยไม่ต้องรื้อทั้งฝ้าเพดานออก ในกรณีที่ต้องการทำการ ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับปรุงระบบไฟหรือระบบงานท่อ ที่ตั้งอยู่เหนือฝ้าดานฉาบเรียบ จึงจำเป็นที่ต้องมีช่องเปิด ด้วยแนวคิดนี้เอง บริษัท ที.เวิร์คบอร์ด ของเราจึงดำเนินการผลิต ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ คอนโด หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงที่พักอาศัยต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดช่องฝ้าเพดานเพื่อไม่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหาย ด้วยการติดตั้ง ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เพื่อง่ายต่อเช็คระบบหรือปรับปรุง

วัตถุประสงค์ของ บริษัท ที.เวิร์คบอร์ด

  •  ผลิตและจัดจำหน่าย ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป ทั้งขนาดมาตรฐาน และ ขนาดตามสั่งพิเศษ (Made to order)
  • เราเน้นราคาที่เหมาะสม คู่กับ คุณภาพและความประณีต ของสินค้า
  • โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง โครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายๆแห่ง
  • เรายังมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ปรัชญา ที.เวิร์คบอร์ด

“เราเน้นคุณภาพของการผลิต เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

คลิกติดต่อเรา/ขอใบเสนอราคา

Contact us / ติดต่อเรา